Hvorfor er de blinde for forslag fra engasjerte, kunnskapsrike, visjonære mennesker om Torskeholmen?