Vi må kunne stole på at den naturen som er vernet, forblir vernet