Er det klokskap å stemme for en monumental nasjonalpark vi ikke har råd til?

foto