Strøsand er et billig tiltak for å unngå belastninger på helsevesenet nå