Ikke grunnlag for å hevde at kommunen henger ut Nomeland-Strømsøe som varsler