Vi jobber under press. Covid-19 har gjort det verre. Hvor er våre tillitsvalgte og politikerne?

foto