Gjelder ikke reglene for innsyn i Arendal kommune?

foto