Hvis Gelius mener at ord og ordbruk er viktig, så har han feilet totalt i denne saken