Det hjelper ikke med mistillit mot et sykehusstyre uten makt