Det er ikke økt lønn som får lærere til å gjøre en bedre jobb, men avlastning på det psykososiale området