Spørsmål og hjertesukk knyttet til planendring for Terneveien 42