Nei til lønnsnedslag for sykepleiere og lærere!

foto