Regnbuens farger er forenlig med UEFAs verdier

foto