Det er ikke økonomisk forsvarlig å bygge barnehage på Marisberg nå

foto