Hvor mye bedre blir vår helsetjeneste av Statsforvalteren og de nye lovene?