558 personer er uten fastlege. Morrow kommer- vi må handle

foto