Rådmannen vil legge ned Fjære barneskole og flytte elever: Vi bekymrer oss over om det er plass til en så stor økning av barneskoleelever på Fevik