Når så mange opplever at sykefraværet er bekymringsfullt og krevende, bør dette også bekymre kommunedirektøren