Å være uten jobb hele livet koster mellom 9 og 11,5 millioner kroner