– Vi skal styrke eldreomsorgen i kommunen vår

foto