Debatt: Rådmannen må være lojal når vi fatter vedtak. Vi opplever stadig at det ikke er tilfelle.