Kalt inhabil av forfatter – slik svarer ordføreren

foto