E-skatten på Vegårshei: – Høyre vet at dette er fullstendig feil

foto