Statsforvalteren må også være en konstruktiv partner