Ønsker at NAV gir 1000 kr ekstra til alle sosialhjelpsmottakere før jul