Det gjelder å finne noe i tilværelsen som gir trygghet