Vi må satse på en kommune- og næringsutvikling som gir økte inntekter