Alt dette viser at Venstre får avgjørende gjennomslag i politikken

foto