Høye Høyesen sitter bak fram på hesten i Hove-saken