Det lukter sentralisering av konsesjonskraft-midlene

foto