Å ferdes langs veiene lokalt til fots eller på sykkel, er blitt synonymt med støy, støv og livsfarlige situasjoner