Når Agderposten dekker koronaviruset, er erfaringene fra svineinfluensaen god medisin