Legevaktens beklagelse er en skinnbeklagelse

foto