Vernet om strandsonen må bli sterkere – ikke svakere