Derfor stemmer Arbeiderpartiet som vi gjør i Hovesaken