Nye AMS-målere: På sikt kan samfunnsgevinstene bli betydelige