Verden har gått inn i fastetiden: Vår klode vil ikke tåle belastningen av miljøskadene ved å skrote alt, for så å bygge opp alt i ny teknolog