Politisk leveranse til å bli stolt av – og til å lære av

foto