Vi har nå en unik mulighet til å verne Hasseltangen for fremtiden

foto