Rådhuset er blitt storgården, og vi huseiere husmenn

foto