Å drikke seg full, kan dempe psykiske plager på kort sikt. Men.