Hva hvis valgfriheten fører til økte kommunale kostnader og økt eiendomsskatt?