Det er på tide at kompetanse og utdanning anerkjennes, også lønnsmessig