Det ligger en plan bak alt som skjer i Arendal nå

foto