Å̊ legge ned Møllers asyl barnehage vil, etter alle solemerker, styrke de private barnehagene i sentrum

foto