På disse områdene svikter Statsforvalterens innsigelse