Det virker som boplikt er vanskelig for Arendalslista