Vekst er meningsløst hvis den ikke bidrar til at vi oppnår våre mål

foto