Få en slutt på tullet – eller gi andrelagene egen serie