Hvis vi hadde hatt blanke ark, ville ikke skolestrukturen blitt som i dag